OGŁOSZENIA O NABORZE - ROK 2021

1. Ogłoszenie Burmistrza Tykocina o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy w Urzędzie Miejskim w Tykocinie w Referacie Organizacyjnym na stanowisko Podinspektor.

2.Ogłoszenie o naborze Burmistrza Tykocina o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy w Urzędzie Miejskim w Tykocinie w Referacie Inwestycyjno - Środowiskowym na stanowisko Podinspektor.

OGŁOSZENIA O NABORZE - ROK 2020

1. Ogłoszenie o naborze na stwnowisko podinspektor ds. zagospodarowania przestrzennego.

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. zagospodarowania przestrzennego.

2. Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tykocinie ul. Złota 2, 16-080 Tykocin zatrudni opiekuna w pełnym wymiarze czasu pracy.

3. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej.

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie.

4. Ogłoszenie Burmistrza Tykocina o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy w Urzędzie Miejskim w Tykocinie.

Informacja o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko na stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy w Urzędzie Miejskim w Tykocinie.

5. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Główny Specjalista

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Głównego Specjalisty w Urzędzie Miejskim w Tykocinie.

6. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Żłobka Samorządowego w Tykocinie.

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Żłobka Samorządowego w Tykocinie.

7. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tykocinie na stanowisko Podinspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego z dnia 28.12.2020 r.

Informacja o wynikach naboru w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tykocinie, ul. Złota 2 na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

OGŁOSZENIA O NABORZE - ROK 2019

1. Ogłoszenie o naborze z dnia 08.02.2019 r. na stanowisko Podinspektor w Referacie Spraw Obywatelskich

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze Podinspektor w Referacie Spraw Obywatelskich

2. Ogłoszenie z dnia 08.02.2019 r. o naborze na stanowisko Podinspektora w Referacie Inwestycyjno-Środowiskowym

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze Podinspektor w Referacie Inwestycyjno-Środowiskowym

3. Ogłoszenie o naborze nr RO.2110.3.2019 z dnia 14.02.2019r. na stanowisko ds. zamówień publicznych w Referacie Organizacyjnym

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych w Referacie Organizacyjnym.

4.Ogłoszenie o naborze nr RO.2110.4.2019 z dnia 14.02.2019 na stanowisko ds. rozwoju i promocji gminy w Referacie Inwestycyjno-Środowiskowym

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. rozwoju i promocji gminy w Referacie Inwestycyjno-Środowiskowym

5. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy-urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Tykocinie na stanowisko Sekretarz Gminy.

Informacja o unieważnieniu Naboru na wolne stanowisko urzędnicze Sekretarz Gminy.

6. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy-urzędnicze w Referacie Organizacyjnym na stanowisko ds. zamówień publicznych.

Informacja o wynikach naboru

7. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy-urzędnicze w Referacie Finansowo-Księgowym na stanowisko podinspektor.

Informacja o wynikach noboru.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE DO 2019 ROKU

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

1. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne.

2. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze ds. gopodarowania odpadami.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. KADR I OŚWIATY

1. Informacja z dnia 05-12-2014r.

2. Informacja z dnia 10-12-2014r. - Lista kandydatów spełniających wymogi formalne

3. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze ds. kadr i oświaty

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Tykocinie

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Gołębiewska

Data wytworzenia: 2019-02-08

Wprowadzający: Filip Kurzyna

Data wprowadzenia: 2014-11-25

Modyfikujący: Filip Kurzyna

Data modyfikacji: 2021-07-09

Opublikował: Filip Kurzyna

Data publikacji: 2014-11-25