DOFINANSOWANIE W RAMACH ŚRODKÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020

W dniu 30 sierpnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Gmina Tykocin podpisała umowę na dofinansowanie operacji pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody i miejskiej oczyszczalni ścieków oraz budowa ujęcia wody w Tykocinie”.

W dniu 14 kwietnia 2020 r. Gmina Tykocin oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego podpisały umowę na dofinansowanie operacji pn. „Wdrożenie rozwiązań z zastosowaniem OZE w Gminie Tykocin”.

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - dofinansowanie operacji typu "Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów" pn.: „Budowa targowiska miejskiego w Tykocinie pt. „Mój Rynek” wraz z parkingiem i niezbędną architekturą”.

W dniu 12 października 2020 r. Gmina Tykocin oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego podpisały umowę na dofinansowanie operacji pn. „Odnawialne źródła energii cieplnej mieszkańcom Gminy Tykocin”.

DOTACJE NA INWESTYCJE W GMINACH NALEŻĄCYCH DO LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA

Gmina Tykocin, należąca do LGD Stowarzyszenie N.A.R.E.W, przeprowadzi renowację XVIII-wiecznej Rezydencji Ekonomicznej, w czym pomoże dotacja wynosząca 698 tys. zł. Odnowiona zostanie elewacja i dach, przebudowane ogrodzenie i schody. Powstanie również taras wystawowy, parkingi oraz kanalizacja deszczowa.

DOFINANSOWANIE W RAMACH PROW 2014-2020

 Gmina Tykocin podpisala umowę na dofinansowanie operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa" pn.: "Rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gm. Tykocin w miejscowościach Sierki i Stelmachowo".

Gmina Tykocin podpisała umowę na dofinansowanie operacji pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 105509B w miejscowości Łopuchowo gm. Tykocin".

Gmina Tykocin podpisała umowę na dofinansowanie operacji pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1374B na odcinku Tatary –Łaziuki (gm. Tykocin)”.

Gmina Tykocin podpisała umowę na dofinansowanie operacji pn. "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej na tereni gm. Tykocin"

Gmina Tykocin podpisała umowę na dofinansowanie operacji pn."Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w gminie Tykocin-budowa boisk we wsi Siekierki". 

Metryka strony

Udostępniający: Referat PIF

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Korziński

Data wytworzenia: 2017-07-10

Wprowadzający: Anna Nartowicz

Data wprowadzenia: 2010-03-22

Modyfikujący: Anna Nartowicz

Data modyfikacji: 2020-10-30

Opublikował: Anna Nartowicz

Data publikacji: 2010-03-22