Program "Czyste Powietrze 2.0"

Informacja w sprawie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego wydanego w związku z Programem „Czyste Powietrze: 2.0.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do dnia złożenia wniosku powinna uzyskać od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Z upoważnienia Burmistrza Tykocina stosowne zaświadczenie wystawia Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tykocinie.

Wydanie zaświadczenia następuje na żądanie osoby fizycznej!

Miejsce złożenia wniosku: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tykocinie, ul. Złota 2,

16-080 Tykocin od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Podstawa Prawna:

  1. Art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.);

  2. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02.10.2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. 2020 r. poz. 1713).

Załączniki:

- Wniosek o wydanie zaświadczenia – Czyste Powietrze

- RODO – informacja o przetwarzaniu Danych osobowych

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Miasta i Gminy Tykocin

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Malinowska

Data wytworzenia: 2020-12-04

Wprowadzający: Filip Kurzyna

Modyfikujący: Filip Kurzyna

Data modyfikacji: 2020-12-04

Opublikował: Filip Kurzyna

Data publikacji: 2020-12-04