Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie

 

 ul. Złota 2,

 tel. 85 7181 719

 

 

 

Godziny pracy Centrum Kultury:

                            wtorek, środa, czwartek, piątek 1200-2000

                           sobota 1000-2000

                           niedziela, poniedziałek – nieczynne

 

 

 

Dyrektor CKSiTZT: Tadeusz Wądołowski

 

 

 

Centrum realizuje działalność w zakresie edukacji, upowszechniania kultury, kultury fizycznej i turystyki poprzez:

- organizację kulturalnej rozrywki, działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej,

- upowszechnianie poszczególnych dziedzin sztuki amatorskiej i profesjonalnej,

- inspirowanie i rozwijanie zainteresowań  amatorską twórczością artystyczną, otaczanie opieką amatorskiego ruchu   

  artystycznego, twórczości ludowej i folkloru,

- sprawowanie mecenatu nad twórczością artystyczną, kulturalną, sportową, turystyczną,

- lansowanie i promocja twórców kultury, kultury fizycznej i turystyki z terenu Miasta i Gminy Tykocin,

- edukację kulturalną społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży poprzez działalność w zespołach i kołach zainteresowań,

  stwarzanie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,

- ścisłą współpracę z placówkami oświatowymi w dziedzinie edukacji historycznej dzieci i młodzieży, budzenie wśród nich  

  zainteresowań badawczych,

- organizowanie sesji naukowych,

- rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych, promocję nowości wydawniczych oraz gromadzenie, opracowywanie,

  przechowywanie i ochronę materiałów bibliotecznych, prowadzenie działalności  oświatowej oraz upowszechnianie wiedzy w  

  różnych dziedzinach,

- gromadzenie i eksponowanie pamiątek historycznych związanych z historią Tykocina i reginu oraz współpracę z muzeami i

  osobami prywatnymi w tym zakresie,

- promowanie działań aktywizujących rozwój turystyki na terenie Gminy,

- organizowanie imprez propagujących wiedzę o historii regionu i umacnianie emocjonalnego związku odbiorców z własnym

   regionem jego przeszłością i walorami krajoznawczo- przyrodniczymi,

- organizowanie i tworzenie warunków rozwoju ruchu sportowego,

- promowanie sportowego stylu życia,

- organizowanie masowych imprez sportowych i rekreacyjnych: rozgrywek w tenisie stołowym, piłce siatkowej, piłce koszykowe,

  piłce nożnej i innych,

- prowadzenie innych form działalności kulturalnej, sportowej i turystycznej.

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Miasta i Gminy Tykocin

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Kopczewska

Wprowadzający: Agnieszka Kopczewska

Data wprowadzenia: 2003-09-25

Modyfikujący: Agnieszka Kopczewska

Data modyfikacji: 2014-03-10

Opublikował: Agnieszka Kopczewska

Data publikacji: 2003-09-25