Informacje dotyczące ochrony środowiska Gminy Tykocin

Informacja dotycząca spalania odpadów drewnianych

        W związku z otrzymanym pismem z Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku dot. występowania nieprawidłowości w zakresie spalania odpadów drewnianych przez osoby fizyczne w kotłach domowych nieprzystosowanych do tego celu, przypominamy wszystkim mieszkańcom gminy o bezwzględnym zakazie spalania odpadów.

Zakaz ten dotyczy spalania zanieczyszczonego drewna: 

-pochodzącego z produkcji przemysłowej tj.: trociny, wióry, ścinki,

-drewna pochodzące z gospodarstw domowych,

-różnego rodzaju zużyte elementy drewniane pokryte substancjami konserwującymi, lakierami, klejami (ramy okienne, meble, panele podłogowe, parkiety itp.).

        Spalanie takich odpadów w kotłach nieprzystosowanych do tego celu powoduje emisję do powietrza szkodliwych, rakotwórczych substancji takich jak: benzo(α)piren.

        Odpady, które mogą być spalane w domowych piecach jako paliwo to „czyste” drewno – nie mogą być zanieczyszczone powłokami ochronnymi lub impregnatami, włączając w to odpadki oraz odpadki  z takiego drewna jak ścinki, trociny.

        Ponadto w domowych kotłach nie wolno spalać: plastikowych butelek, kartonów po napojach, przedmiotów z tworzyw sztucznych, plastikowych toreb z polietylenu, zużytych opon i innych odpadów z gumy, papieru z nadrukiem farb kolorowych, zmieszanych odpadów komunalnych itp.

        Spalając odpady łamiemy prawo, szkodzimy środowisku, a przede wszystkim szkodzimy sobie i swoim dzieciom.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Miasta i Gminy Tykocin

Wytwarzający/odpowiadający: RIŚ

Data wytworzenia: 2019-05-21

Wprowadzający: Beata Maliszewska

Modyfikujący: Beata Maliszewska

Data modyfikacji: 2019-10-01

Opublikował: Beata Maliszewska

Data publikacji: 2019-05-21