Petycje

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach  (Dz.U. 2014.1195)
Wejście w życie 6 września 2015 r. 

Czym jest petycja:
Jest to wystąpienie w interesie publicznym, podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

Przedmiot petycji:
Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcie rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Termin załatwienia petycji:
Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Petycja z dnia 24 listopada 2017 r. 

Petycja z dnia 01 marca 2019r.

Petycja z dnia 13.09.2019 r.

Petycja z dnia 10.12.2020 r.     

Odpowiedź na petycję z dnia 10.12.2020 r.

Petycja z dnia 05 stycznia 2021 r.

Odpowiedź na petycję z dnia 05 stycznia 2021 r.

Petycja z dnia 19 lutego 2021 r.

Petycja z dnia 01 marca 2021 r.

Odpowiedź na petycję z dnia 19 lutego 2021 r.

Odpowiedź na petycję z dnia 1 marca 2021 r.

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Miasta i Gminy Tykocin

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Kopczewska

Data wytworzenia: 2017-12-12

Wprowadzający: Filip Kurzyna

Modyfikujący: Filip Kurzyna

Data modyfikacji: 2021-05-19

Opublikował: Filip Kurzyna

Data publikacji: 2017-12-12