Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

        I.            Podstawa prawna.
                                 ·            Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr139, poz.993 z późn. zm.)

                                 ·            rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz.U. z 2002 r. Nr 236, poz. 1999)

                 .     Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

 
      II.            Wymagane wnioski.

Podanie o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego (do pobrania w dole strony)
              
    III.            Wymagane załączniki.
                                 ·            Dokument dotyczący stanu prawnego lokalu mieszkalnego
                                 ·            Dokumenty na poparcie wniosku (wyrok sądu orzekający eksmisję, wyrok sądu orzekający rozwiązanie związku małżeńskiego, postanowienie o podziale majątku wspólnego)
 
     IV.            Dokumenty do wglądu.
                                 ·            Dowód osobisty
 
       V.            Opłaty.

skarbowa
10,00 zł za wydanie decyzji                                                                                                                                    
     VI.            Termin załatwienia sprawy.

do 30 dni
 
   VII.            Jednostka odpowiedzialna.

Referat Spraw Obywatelskich
 
 VIII.            Tryb odwoławczy.

Odwołanie wnosi się do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 

     IX.            Opłata za odwołanie.

Nie pobiera się.

       X.            Uwagi.

W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.


                                                                                             
Autor: Barbara Perkowska
Data wprowadzenia do BIP: 2003-10-02
Data publikacji: 2003-10-02
Data modyfikacji: 2011-04-11