Obsługa osób niesłyszących i niedosłyszących

Dostępność tłumacza języka migowego

Burmistrz Tykocina zapewnia możliwość korzystania przez osoby uprawnione z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika

Osoby niepełnosprawne: niesłyszące i niedosłyszące, które chcą skorzystać z usług Urzędu Miejskiego w Tykocinie, mogą liczyć na pomoc tłumacza języka migowego.

Uprawnienia takie wynikają z przepisów ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824).

Osoba zainteresowana skorzystaniem ze świadczonej bezpłatnie usługi tłumacza migowego może zgłosić taką potrzebę urzędowi. Może to zrobić najpóźniej na trzy dni robocze przed wyznaczonym lub uzgodnionym terminem wizyty w urzędzie, z wyłączeniem sytuacji nagłych – składając wniosek określający chęć skorzystania z usługi tłumacza polskiego języka migowego oraz charakteryzując rodzaj i przedmiot sprawy w sposób opisowy albo podając numer sprawy będącej w toku. Wniosek można złożyć w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego przy ul. 11 Listopada 8, przesłać go za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@umtykocin.pl lub faksem pod numer: 85 6869312.

Świadczenie usługi tłumacza migowego jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.).

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Miasta i Gminy Tykocin

Wytwarzający/odpowiadający: UM w Tykocinie

Data wytworzenia: 2021-03-03

Wprowadzający: Paweł Pogorzelski

Modyfikujący: Paweł Pogorzelski

Data modyfikacji: 2021-03-03

Opublikował: Paweł Pogorzelski

Data publikacji: 2021-03-03