Dostępność

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 oraz art.59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1062) w Urzędzie Miejskim w Tykocinie wyznaczony został Koordynator do spraw dostępności.

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd,
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  • monitorowanie działalności Urzędu Miejskiego w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Kontakt:

Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Miejskim

Agnieszka Kopczewska, tel. 85 686 93 40

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Miasta i Gminy Tykocin

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Kopczewska

Data wytworzenia: 2021-02-01

Wprowadzający: Agnieszka Kopczewska

Modyfikujący: Agnieszka Kopczewska

Data modyfikacji: 2021-03-31

Opublikował: Agnieszka Kopczewska

Data publikacji: 2021-02-03