Informacje niejawne:

 

Oświadczenia majątkowe - część B wyłączona z jawności na podstawie art. 24 i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594).

Rejestr skarg i wniosków - wyłączony z jawności na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926)

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Miasta i Gminy Tykocin

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Kopczewska

Wprowadzający: Agnieszka Kopczewska

Data wprowadzenia: 2004-02-17

Modyfikujący: Agnieszka Kopczewska

Data modyfikacji: 2013-10-03

Opublikował: Agnieszka Kopczewska

Data publikacji: 2004-02-17